Drejtues, kjo është rruga e Zotit
November 20. Tuesday

‘Në qoftë se ti vepron kështu, mund të mbahesh’ Eksodi 18:23 NIV (Botimi 2011)

Pse këmbëngulim që t’i bëjmë të gjitha gjërat vetë? Tre arsye: 1) Ne kemi frikë se të tjerët mund të mos e bëjnë aq mirë punën sa ne – por ndryshe si do të mësojnë ata? 2) Ne kemi frikë se ata mund të dalin më mirë se ne. Bibla thotë: “Në nderim tregoni kujdes njeri me tjetrin” (Romakëve 12:10 KJV). 3) Ne mendojmë se Zoti pret që ne personalisht ta bëjmë të gjithën. Vjehrri i Moisiut i tha atij: “Tani dëgjomë; unë do të të jap një këshillë dhe Perëndia qoftë me ty: përfaqësoje ti popullin përpara Perëndisë dhe paraqitja Perëndisë problemet e tyre. Mësoju atyre statutet dhe ligjet dhe tregohu rrugën nëpër të cilën duhet të ecin dhe atë që duhet të bëjnë. Por zgjidh në mes të të gjithë popullit disa njerëz të aftë që kanë frikë nga Perëndia, njerëz të besuar, që e urrejnë fitimin e padrejtë dhe vendosi mbi popullin si krerë të mijërave, krerë të qindrave,  krerë të pesëdhjetrave dhe krerë të  dhjetrave. Dhe lejo që të jenë ata që do ta gjykojnë popullin në çdo kohë; ata do të të parashtrojnë çdo problem me rëndësi të madhe, ndërsa për probleme të vogla do të vendosin vetë. Kështu do të jetë më lehtë  për ty, dhe ata do ta mbajnë peshën bashkë  me ty. Në qoftë se ti vepron kështu, dhe kështu të urdhëron Perëndia, mund të mbahesh; dhe tërë ky popull do të arrijë faqebardhë në vendin e caktuar për të" (Eksodi 18:19-23 NIV, Botimi 2011). Kështu që vlerëso çfarë vetëm ti mund të bësh dhe delego se çfarë të tjerët mund të bëjnë. Nëse puna është tepër e madhe për ty, merre si një shenjë që Zoti po të thotë: “Mos e bëj vetëm!”. Kjo nuk do të thotë që t’ja lësh të gjithë punën dikujt tjetër. Nëse bashkohesh me personin e gabuar në një punë që nuk ka kuptim për të, do të ndodhë një katastrofë. Ti duhet :

1) të gjesh personat e duhur;

2) t’u japësh punën e duhur;

3) t’i besosh atyre që të bëjnë gjënë e tyre. Bëj këto tre gjëra dhe do të jetosh mjaftueshëm për të shijuar frytet e suksesit tënd.