Si të vendosësh qëllimet e tua (1)
12. Dhjetor E Enjte

‘Ata kërkuan të shkojnë...por Fryma nuk i lejoi’ Veprat 16:7 NKJV

Të gjithëve ne na janë dhënë dhunti individuale dhe qëllime në jetë dhe Perëndia është dhënësi i të dyjave. Jezusi tha: ‘Ç'ka lindur nga mishi është mish; por ç'ka lindur nga Fryma është frymë’ (Gjoni 3:6 NKJV). Kur ti ke një dëshirë që ‘ka lindur prej mishit’, mos prit që Perëndia ta përmbushë atë. Është në rregull të admirosh dhe të mësosh prej njerëzve me dhunti, të suksesshëm, për sa kohë që ti nuk përpiqesh që të bëhesh kopja e tyre. Është në rregull të matesh me cilësitë e mira të karakterit të tyre dhe të kërkosh mendimin e tyre për sa kohë që ti shkon tek Perëndia për këtë, arkitekti i çdo jete dhe t’i kërkosh Atij të të tregojë planin e Tij për jetën tënde. Megjithëse dëshira e Davidit ishte që të ndërtonte tempullin, Perëndia i tha se djali i tij, Salomoni, do të ishte ai që do ta ndërtonte. Puna e Davidit ishte që të ngrinte para dhe material për projektin. Nëse je ai lloj personi ‘që i bën gjërat të ndodhin’, ai lloj të menduari do të shkojë në kundërshtim me mendimet e tua. Prandaj, lexoje këtë dhe mendo: ‘Ata...u penguan nga Fryma e Shenjtë që të shpallin fjalën në Azi. Si arritën në kufijtë e Misisë, ata kërkuan të shkojnë në Bitini, por Fryma nuk i lejoi. Kështu, pasi e përshkuan Misinë, zbritën në Troas. Gjatë natës Palit iu shfaq një vegim. I rrinte para një burrë maqedonas, që i lutej dhe i thoshte: “Kalo në Maqedoni dhe na ndihmo”. Mbasi e pa vegimin, kërkuam menjëherë të shkojmë në Maqedoni, të bindur se Zoti na kishte thirrur që t’ua shpallim atyre ungjillin’ (Veprat 16:6-10 NKJV). Prandaj, lejoje Perëndinë që të vendosë qëllimet e tua dhe ti do të jesh duke ecur në drejtimin e duhur.