Kur ti adhuron, ti i shërben Perëndisë
8. Tetor E Martë

‘Ja, bekoni Zotin, ju, të gjithë shërbëtorët e Zotit’ Psalmi 134:1 NKJV

Vargu i fundit i psalmit të fundit në Bibël thotë: ‘Çdo gjë që merr frymë le të lëvdojë Zotin. Aleluja’ (Psalm 150:6 KJV). Kjo do të thotë, se për sa kohë që je gjallë, ti je thirrur që ta adhurosh Perëndinë. Por disa prej nesh janë më shumë të dhënë për të qënë adhurues në kishë, ndërsa të tjerë janë më të dhënë që të jenë punëtorë. Ndërkohë që të gjithë ne jemi thirrur që ta adhurojmë Perëndinë, disa prej nesh janë më të prirur që ta bëjnë këtë nëpërmjet veprave, ndërsa disa të tjerë janë më të dhënë që ta bëjnë atë nëpërmjet adhurimit. Dhe me Perëndinë, që të dyja llogariten si akte shërbimi. Psalmisti tha: ‘Ja, bekoni Zotin, ju, të gjithë shërbëtorët e Zotit, që e kaloni natën në shtëpinë e Zotit. Ngrini duart në drejtim të shenjtores dhe bekoni Zotin’ (Psalmi 134:1-2 NKJV). Vëre fjalët ‘shërbëtorë të Zotit’. Si po i shërbenin ata Atij? Nëpërmjet adhurimit. Rrëfimi i Besimit Westminster thotë: ‘Detyra kryesore e njeriut është që të përlëvdojë Perëndinë’. Dhe ka shumë mënyra për ta bërë këtë: ‘Ai që ofron flijime lëvdimi më përlëvdon’ (Psalmi 50:23 NKJV). Adhurimi vepron si një termostat; ai krijon një klimë në të cilën prania e Perëndisë mund të përjetohet dhe shijohet. Davidi tha: ‘Beko, shpirti im, Zotin, dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e tij të shenjtë. Beko, shpirti im, Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë’ (Psalmi 103:1-2 NKJV). Çfarë pakete me të mira! Falja, shërimi, çlirimi dhe mbrojtja. Si i marrim ne gjithë këto të mira? Nëpërmjet adhurimit. Kur ne e bekojmë Zotin, Ai na bekon neve. Prandaj, kur ti adhuron, ti i shërben Perëndisë.