Ti je në dhomën e pritjes së Perëndisë (2)
9. Korrik E Enjte

“Ki besim të madh te Zoti; ji i fortë, ki zemër; ki besim të madh te Zoti” Psalmi 27:14 KJV

Perëndia i dha popullit të Tij një urdhërim interesant: “Tri herë në vit do të paraqitet çdo mashkull i juaj para Perëndisë, Zotit, Perëndisë të Izraelit. Sepse unë do të dëboj kombe para teje dhe do të zgjeroj kufijtë e tu, dhe askush nuk do të dëshirojë vendin tënd, kur do të ngjitesh tri herë në vit, për të dalë përpara Zotit, Perëndisë tënd” (Eksodi 34:23-24 NIV). Imagjinoje pak këtë! Tre herë në vit ata duhej të ndalonin së punuari dhe të kalonin kohë me Zotin duke e adhuruar Atë, duke kërkuar drejtimin e Tij dhe duke marrë udhëzime për të ardhmen. A mund ta imagjinosh se çfarë do të ndodhte nëse ti do e bëje këtë? Vëre fjalët: “do të zgjeroj kufijtë e tu”. Në vend që të humbasësh – ti do të fitosh dhe në vend që të kthehesh mbrapsht – ti do të shkosh përpara. Vëre gjithashtu fjalët: “unë do të dëboj kombe përpara teje”. Ndërsa ti adhuron Perëndinë dhe pret në Të, Ai do t’i luftojë betejat e tua. Dhe ndryshimi midis teje dhe Perëndisë është që ti rrezikon të humbasësh, por Ai nuk ka humbur kurrë asnjë betejë. Vëre gjithashtu fjalët: “askush nuk do të dëshirojë vendin tënd”. Ti nuk ke pse të shqetësohesh për konkurrencën që të pret përpara. Perëndia e përdorte këtë pelegrinazh prej tre herë në vit për t’i mësuar popullit të Tij këtë parim: “Nëse prisni në Mua në adhurim, unë do të veproj për të mirën tuaj”. Fjala e Tij thotë: “Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krahë si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur” (Isaia 40:31 NKJV). Ndaj, ja ku i ke zgjedhjet që duhet të bësh: ose vazhdo të stresohesh ose merre forcën dhe strategjinë që të nevojitet prej Perëndisë duke kaluar kohë me Të.