Vrasësit e ëndrrave (4)
10. Janar E Enjte

‘Por shërbëtori im Kaleb, duke qenë se veproi i shtyrë nga një frymë tjetër’ Numrat 14:24 NIV (Botimi 2011 )

Kalebi ishte vërtet i jashtëzakonshëm. Nuk kishte asnjë plan pensioni apo karrige lëkundëse për këtë burrë! Në moshën tetëdhjetë e pesë vjeçare ai ëndërroi të zotëronte malin e tij në Tokën e Premtuar. Megjithëse kishte gjigandë që jetonin në të, ata nuk e dekurajuan aspak Kalebin. Kur njerëzit përreth tij panë gjigandët dhe donin të tërhiqeshin mbrapsht, Kalebi e shumëzoi ekuacionin me faktorin Perëndi dhe tha: ‘Sepse ai do të jetë ushqimi ynë; mbrojtja e tyre është larguar nga ata dhe Zoti është me ne; mos kini frikë nga ata’ (v. 9 NIV, Botimi 1984). Vëre fjalët: ‘Ai do të jetë ushqimi ynë’. Ndërsa rritesh në besim, ti do të fillosh ‘të ushqehesh’ me gjërat që armiku do të të hedhë dhe si rrjedhojë do të bëhesh më i fortë. Thelbi: ti mund të zgjedhësh që të përzjehesh ose të qëndrosh kundra!. Perëndia tha: ‘Por shërbëtorin tim Kaleb, duke qenë se veproi i shtyrë nga një frymë tjetër e më ka ndjekur plotësisht, unë do ta fus në vendin ku ka shkuar; dhe pasardhësit e tij do ta zotërojnë’. Vëre, Kalebi kishte ‘një frymë tjetër’, e cila na çon tek një tjetër vrasës ëndrrash: mungesa e sigurisë. Ëndrrat janë të brishta. Dhe ato janë në rrezik më të madh kur janë të reja për ty, kur njerëzit që ti i do dhe i respekton nuk i miratojnë dhe kur nuk ke asnjë sukses në të kaluarën ku mund të mbështetesh dhe të gjesh siguri. Kjo është pika në të cilën ti duhet ta njohësh vetë Perëndinë dhe të kesh një marrëdhënie me Të. ‘Por populli i atyre që njohin Perëndinë e tyre do të tregojë qëndresë dhe do të veprojë (Danieli 11:32 NKJV). Fjala ‘veprojë’ tregon se Perëndia mund të të tregojë se si të veprosh, përdorësh, përfitosh dhe të gjesh mundësi madje edhe në rrethanat më të këqija.