Ji një person ‘që shkon për lart’
17. Qershor E Hënë

‘Edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrimë në vendet qiellore në Krishtin Jezus’ Efesianëve 2:6 MSG

Që të bëhesh një person ‘që shkon për lart’, ti duhet të bësh këto tre gjëra: 1) Zgjeroje koncpetin që ke për Perëndinë. Si? Duke lexuar Fjalën e Tij dhe duke e njohur atë edhe më mirë. Ji si ai djali tek Shkolla e së Dielës, mësuesi i të cilit e pyeti se çfarë po vizatonte. Ai iu përgjigj: ‘Perëndinë!’. Mësuesi i tha: ‘Por askush nuk e di se si është Perëndia’. Me zë të ulët ai iu përgjigj: ‘Ata do e marrin vesh kur unë të kem mbaruar së vizatuari’. Si është Perëndia yt? I dashur apo gjykues? I largët apo i disponueshëm? I kufizuar apo i fuqishëm? Koncepti yt për Perëndinë do të përcaktojë sigurinë tënde në Të, prandaj shpenzo kohë për ta njohur Atë. 2) Dallo kufizimet e Satanit. Djalli është humbësi më i vjetër në botë, një ish punonjës i qiellit që u pushua nga puna për shkak të arrogancës dhe që është përcaktuar për shkatërrim. E vetmja fuqi që ai ka mbi ty është fuqia që ti i jep atij duke mbetur ‘i paditur ndaj qëllimeve të tij’ (2 Korintasve 2:11 KJV). Bibla thotë: ‘Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju!’ (Jakobi 4:7 KJV). Ti ke fuqi mbi Satanin – përdore atë. 3) Shikoje veten ashtu si Perëndia të sheh. Ai të shesh jo ashtu siç je, por siç do të jesh. Nëse ke qenë i kushtëzuar prej përvojave të shkuara për ta parë veten si të padenjë, duke filluar që tani ti mund ta ndryshosh imazhin që ke për veten duke besuar atë që Perëndia thotë për ty në Fjalën e Tij. Kur e ke mendimin e Tij, çfarë gjëje tjetër vlen më shumë? (Lexo Jeremia 29:11; Isaia 43:1-3; Efesianëve 2:6). Ndërsa vepron me këto tre gjëra çdo ditë, ti do të bëhesh një person ‘që shkon për lart’ në një botë ‘që shkon për poshtë’.