Duke zbuluar vullnetin e Perëndisë (2)
3. Dhjetor E Martë

‘Që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë’ Romakëve 12:2 NKJV

Për një bir të shpenguar të Perëndisë, asgjë në jetë nuk duhet të jetë më e rëndësishme se sa zbulimi dhe bërja e vullnetit të Tij. Por ti ke katër mundësi: 1) Ti mund të qëndrosh i paditur në lidhje me të. Ka mundësi që ky nuk je ti, se përndryshe nuk do të ishte duke lexuar këtë mesazh ditor pikërisht tani. Është e qartë që ti ke një dëshirë për të njohur vullnetin e Perëndisë për jetën tënde dhe Ai do të të ndihmojë që ta gjesh atë (shiko Isaia 30:21). 2) Ti mund ta njohësh atë dhe të zgjedhësh që të mos i bindesh. Jona e njihte vullnetin e Perëndisë, por ai u largua prej tij dhe përfundoi në stuhinë më të madhe të jetës së vet. Cili ishte problem i tij? Atij nuk i pëlqente detyra që Perëndia i caktoi. A është ky problem yt që të dish se cili është vullneti i Perëndisë, por të mos e pëlqesh? 3) Ti mund ta njohësh atë, por të vendosësh të bësh më pak. E Vërteta është që ti mund të këndosh në kor dhe të shërbesh në komitetet e kishës, megjithatë thellë në zemrën tënde e di që po bën më pak se sa vullneti i Perëndisë. 4) Ti s’do bësh asgjë më pak sesa vullneti i Perëndisë. Ka momente kur vullneti i Perëndisë duket shumë i vështirë, shumë i zgjatur dhe shumë jo shpërblyes. Idetë e tua duken më të lehta, më të shpejta dhe më të këndshme. Por në fund do të zbulosh se plani i Tij ishte më i mirë se i yti dhe s’ka për të pasur kurrë një përjashtim ndaj këtij rregulli. Prandaj, ti mund të vendosësh shumë mirë që nga ky moment e në vazhdim që të mbështetesh tek vullneti i Perëndisë, t’i bësh gjërat sipas mënyrës së Tij dhe t’i besosh Atij për më të mirën e Tij. Sot, ulu në gjunjë dhe thuaj bashkë me psalmistin: ‘Perëndia im, unë gëzohem kur zbatoj vullnetin tënd dhe ligji yt është në zemrën time’ (Psalmi 40:8 NKJV).