Vlera e një njeriu të besuar
31. Korrik E Premte

“Shpirti i Jonathanit mbeti i lidhur me shpirtin e Davidit dhe Jonathani e deshi si shpirtin e vet” 1 Samuelit 18:1 KJV

Ti lëndohesh kur zbulon se jo çdokush kërkon më të mirën për ty në zemër të vet. Prandaj ti duhet të mësosh që të bëhesh më dallues dhe të njohësh se deri në çfarë niveli duhet të ndërveprosh me njerëzit. Zakonisht, vetëm disa njerëz i përkasin rrethit tënd të brendshëm. Kjo është arsyeja pse duhet të jesh i mençur kur vjen puna se kë lejon të bëhet pjesë e atij rrethi. Ne e shohim këtë të ilustruar në jetët e Davidit dhe Jonathanit. Davidi nuk i kishte punët mirë me Mbretin Saul, babain e shokut të tij më të ngushtë, Jonathanit. Jonathani i ruante sekretet e Davidit dhe e mbronte atë me vetë jetën e tij, madje edhe kur përballej me pakënaqësinë e familjes së tij. Jonathani nuk po përpiqej që të lartësonte veten e tij, të krekosej me vetë-rëndësinë e tij apo të orkestronte përparimin e tij nëpërmjet marrëdhënies së tij me Davidin. E thënë thjesht, ata kishin një “lidhje shpirtërore”. Forca e një njeriu të besuar nuk qëndron në heshtjen e tij. Nëse një njeri është thashethemexhi, automatikisht ai skualfikohet për të qenë i besuar. Ne duhet të jemi të aftë që të qëndrojmë në sigurinë e këtyre marrëdhënieve në mënyrë që të shprehim veten, të mbledhim informacion dhe të marrim këshilla të mençura. Përndryshe, ne do të korrim pasojat e pasjes së njerëzve të gabuar që dinë shumë për ne. Njerëzit e besuar jo vetëm që i ruajnë sekretet tona, por ata refuzojnë që ta shfrytëzojnë atë informacion të privilegjuar për të përfituar personalisht. Ata kujdesen me të vërtetë për ne dhe nuk na i përplasin në fytyrë gabimet tona. Ata refuzojnë që të përdorin fjalët: “Të thashë”. Njerëz të tillë janë në jetën tënde për një kohë të gjatë dhe ti duhet t’i dallosh ata dhe t’i vlerësosh.