Vazhdo të lutesh dhe të besosh (1)
2. Gusht E Diel

“Lutuni pa pushim” 1 Thesalonikasve 5:17 NKJV

Gjatë jetës së tij, ungjilltari britanik i shekullit të nëntëmbëdhjetë, George Muller, “mori me anë të lutjes” më shumë se 7.5 milion dollarë për të ushqyer jetimët që ishin në  kujdesin e tij – para që janë më shumë se sa 113 milion dollarë në ditët e sotme. Ai nuk besonte në reklamimin e nevojave të tij financiare, e megjithatë pati gjithnjë mjaftueshëm për të paguar faturat e tij ushqimore – sepse Perëndia siguroi në mënyrë mbinatyrore. Sidoqoftë, besimi i Muller-it u rrit në shumë mënyra të tjera. Për shembull, ai u lut rregullisht mbi një listë emrash të pesë burrave që ai dëshironte me zell që t’i fitonte për Krishtin. Burri i parë ia dha jetën e tij Kristit pas pesë vitesh, i dyti dhe i treti pas dhjetë vitesh dhe i katërti pas njëzet e pesë vitesh. Por ja ku kemi të fundit: Muller u lut për kthimin në besim të burrit të pestë për pesëdhjetë e dy vjet! Në fakt, ai burrë e shpalli besimin e tij në Krishtin pak muaj pas funeralit të Muller. A do të luteshe ti për diçka për pesëdhjetë e dy vjet pa parë asnjë shenjtë të dukshme të një përgjigjeje? Ti mundesh dhe ti duhet ta bësh! Thënë me vetë fjalët e Muller-it: “Perëndisë i pëlqen që ta rrisë besimin e bijve të Tij. Në vend që ne të dëshirojmë të mos kemi sprova përpara fitores, të mos kemi ushtrime për durimin, ne duhet të jemi të gatshëm që t’i marrim ato prej dorës së Perëndisë si mjete të Tij. Sprovat, pengesat, vështirësitë dhe ndonjëherë edhe mposhtjet janë vetë ushqimi i besimit”. Nëse ti po i lutesh dhe po i kërkon Perëndisë: “A do ta bësh Ti?”. Përgjigja e Tij është: “Po, Unë do ta bëj”. Psalmi 91:15 na thotë: “Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem; do të jem me të në fatkeqësi; do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj” (NKJV). Dhe tek Jeremia 33:3, Perëndia thotë: “M’u drejto dhe unë do të të përgjigjem dhe do të të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di” (NKJV). Prandaj, fjala për ty sot është – vazhdo të lutesh dhe të besosh!