Jezusi e njeh potencialin tënd
27. Qershor E Hënë

“Por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk” Gjoni 10:10 NKJV

A të kanë bërë përvojat që ke përjetuar nga njeriu një njeri tjetër nga ai që Zoti do që ti të jesh? A të kanë sjellë njerëzit, ndjekjet dhe kënaqësitë që ke zgjedhur në një ndjenjë të pashpresë për të ardhmen tënde? Kur humbet ndjenjën tënde të vlerës, është e vështirë për të besuar se Perëndia mund të të dojë – por Ai të do. Ai e di se fshehur brenda teje është dikush që mund të bëjë gjëra të mëdha për Të. Ja pse Ai po e trazon zemrën tënde dhe po të lejon të shohësh se Ai po lëviz në jetën tënde. Kështu që, përgjigju Atij në besim. Guxo të besosh se Ai mund të të bëjë “një krijesë të re” (2 Korintasve 5:17 NKJV). Çoje vetëbesimin tënd nga dobësia jote në fuqinë e Tij. Besoji Atij më shumë sesa vetes. Qofshin plagët e tua të shkaktuara nga vetja ose nga të tjerët, Jezusi do të të shërojë dhe do të të ngrejë sërish.  

Ti thua: “Por ti nuk i di gjërat që unë kam bërë dhe njerëzit që kam lënduar”. Jezusi e di. Dhe Ai do që të drejtojë vëndet e kërrusura në zemrën tënde dhe të të bëjë sërish të plotë. Por ti duhet t’i lejosh Atij hyrjen në çdo zonë të jetës tënde. Kur Ai vjen në zemrën tënde, ti nuk do të jesh më njeriu i thyer i mëparshëm. Mëkatete e Davidit u bënë skandal kombëtar. Por kur Zoti e fali dhe e ripërtëriu atë, ai shkroi: “Beko, shpirti im, Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë. Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua, shpengon jetën tënde nga shkatërrimi dhe të kurorëzon me mirësi dhe dhembshuri; ai ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja” (Psalmi 103:2-5 NKJV). Vëre përfitimet që ka përkushtimi i  jetës tënde ndaj Krishtit: falje, shërim, liri nga zakone shkatërruese, mëshirë dhe kënaqësi.