Fjalët e tua zbulojnë zemrën tënde
9. Maj E Diel

‘E folura jote të tradhton’ Mateu 26:73 NKJV

Fjalët që ti flet do të të zbulojnë çdo herë. Kjo i ndodhi Pjetrit. Në natën që Jezusi u arrestua dhe gjithë dishepujt e Tij u shpërndanë. Pjetri qëndroi afër për të parë se çfarë po ndodhte – por jo aq afër sa të identifikohej me Të. Bibla thotë: ‘Mbas pak edhe të pranishmit iu afruan dhe i thanë Pjetrit: “Sigurisht, edhe ti je një nga ata, sepse e folura jote të tradhton!”. Atëherë ai nisi të mallkojë dhe të bëjë be, duke thënë: “Unë nuk e njoh atë njeri” Dhe në atë çast këndoi gjeli. Atëherë Pjetri kujtoi atë që i kishte thënë Jezusi: “Para se të këndojë gjeli, do të më mohosh tri herë”. Dhe ai doli përjashta dhe qau me hidhërim’ (v. 73-75 NKJV). Pas atij episodi, askush nuk e akuzoi Pjetrin se ishte një ndjekës i Jezusit!

A nuk është interesante se si sharja në ndonjë gjuhë ka një mënyrë për t’i bërë të tjerët të vënë në dyshim cilësinë e marrëdhënies tënde me Krishtin? Fjalët e tua janë fuqinë për t’i ndërtuar njerëzit ose për t’i shkatërruar ata, për t’i tërhequr ata drejt Krishtit ose për t’i larguar prej Tij. Duke pasur këtë në mendje, ja ku ke dy Shkrime që ti duhet t’i nënvizosh dhe të mendosh shpesh për to:

1) ‘Të folurit tuaj të jetë gjithnjë me hir...që të dini si duhet t’i përgjigjeni gjithsecilit’ (Kolosianëve 4:6 NKJV).

2) ‘Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin...që t’u japë hir atyre që dëgjojnë’ (Efesianëve 4:29 NIV). Sot, ja ku ke një lutje që të lutesh: ‘Atë, bëj që fjalët e mia në këtë ditë t’i japin nder emrit të Jezusit dhe t’i tërheqin të tjerët tek Ai. Në emrin e Tij unë lutem, amen’.