Ndërhy tek Perëndia për ta
22. Maj E Diel

“Të bëj thirrje, pra, para së gjithash, që të bëhen përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falënderime për të gjithë njerëzit” 1 Timoteut 2:1 NKJV

Pali shkruan: “Të bëj thirrje, pra, para së gjithash, që të bëhen përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falënderime për të gjithë njerëzit, për mbretërit e për të gjithë ata që janë në pushtet, që të mund të shkojmë një jetë të qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder. Sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, i cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t'ia arrijnë njohjes të së vërtetës” (vargjet 1-4 NKJV). Ndërhyrje do të thotë “të ndërmjetësosh midis dy palëve me synim për të pajtuar ata që kundërshtojnë. Ndodh çdo ditë në sistemin gjyqësor, kur avokatët ndërhyjnë në emër të klientëve të tyre.

Gjithashtu ka ndodhur edhe në Shkrim. Kur Izraeli bëri një viç prej ari dhe e adhuroi, Moisiu ndërhyri para Zotit në emër të popullit duke thënë: “Medet, ky popull ka kryer një mëkat të madh dhe ka bërë për vete një perëndi prej ari. Megjithatë tani, të lutem, falua mëkatin e tyre; përndryshe, më fshi nga libri yt që ke shkruar!” (Eksodi 32:31-32 NKJV). Dhe funksionoi. Zoti i tha Moisiut: “Tani shko, çoje popullin ku të kam thënë. Ja, Engjëlli im do të shkoj para teje” (vargu 34 NKJV). Më vonë kur Izraeli u kthye të adhuronte idhujt, Samueli tha: “Mblidhni tërë Izraelin në Mitspah dhe unë do t’i lutem Zotit për ju” (1 Samueli 7:5 NJKV). Si rezultat, Zoti dërgoi një bubullimë të madhe mbi filistejtë atë ditë dhe i hutoi që të mendonin se ishin mposhtur përpara Izraelit (shiko 1 Samuelit 7:10 NKJV).

Ndërhyrja mund të jetë një punë vetmitare, por është gjithashtu një punë e madhe: “Ai lufton gjithnjë për ju në lutje, që ju të qëndroni të përsosur dhe të përkryer në gjithë vullnetin e Perëndisë” (Kolosianëve 4:12 NKJV). Por kur asgjë tjetër nuk funksionon, lutja e ndërmjetësimit funksionon.