Mendo më shumë për të tjerët (1)
28. Shtator E Martë

‘Si qëndron në të dashuria e Perëndisë?’ 1 Gjonit 3:17 NKJV

 

Në një shkallë nga njëshi tek dhjeta, sa shpesh mendon për nevojat e të tjerëve dhe përpiqesh që t’i përmbushësh ato? Përpara se të përgjigjesh, lexo këtë: ‘Dhe nëse njëri ka të mirat e kësaj bote dhe sheh të vëllanë që është në nevojë dhe e mbyll zemrën e tij, si qëndron në të dashuria e Perëndisë?’. Egoizmi përkufizohet si ‘gjendja e të qënurit tepër i interesuar për veten tënde’. Tani, Perëndia nuk po të kërkon që të sakrifikosh për të tjerët deri në atë pikë sa të rrezikosh shëndetin tënd dhe mirëqenien mendore, e më pas të përfundosh i inatosur se ke vepruar kështu. Ai as nuk pret që ti të përmbushësh çdo nevojë që del përpara teje. Ai po sfidon sjelljen ‘po unë çfarë hyj këtu?’ të epokës tonë në të cilën vetë-plotësimi, vetë-përmirësimi, vetë-ndriçimmi dhe vetë-kënaqja po promovohen gjithnjë e më shumë. Egoizmi nuk vdes, por ai është një fortesë që ti duhet ta thyesh për të përjetuar paqen dhe gëzimin që i jep jetës kuptim.

B.C. Forbes, themelues i revistës Forbes tha: ‘Nuk kam njohur asnjë qenie njerëzore, të ngritur ose të përulur, që ka pasur keqardhje se ka bërë vepra të mira. Por unë kam njohur më shumë se një që ka është përndjekur nga mendimi se ka kuptuar që ka pasur një jetë egoiste’. Jakobi shkruan: ‘Dhe në qoftë se një vëlla ose një motër janë të zhveshur dhe u mungon ushqimi i përditshëm dhe dikush nga ju u thothë atyre: “Shkoni në paqe! Ngrohuni dhe ngopuni”, dhe nuk u jepni atyre gjërat për të cilat kanë nevojë për trupin, ç'dobi ka? Po kështu është edhe besimi; në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete’ (Jakobi 2:15-17 NKJV). Ndaj, mendo më shumë për të tjerët.