Duke iu përgjigjur pyetjeve të mëdha (4)
24. Qershor E Enjte

‘Krishti, i cili është përmbi çdo gjë Perëndi, i bekuar përjetë! Amen’ Romakëve 9:5 NIV

 

Disa njerëz thonë se Jezus Krishti nuk ka ekzistuar kurrë. Një shërbenjës i krishterë shkruan: ‘Ndërkohë që skeptikët mund të zgjedhin që ta refuzojnë mesazhin moral të Biblës, ata nuk mund ta mohojnë saktësinë e saj historike. Mbi 25,000 gjetje arkeologjike dëshmojnë se njerëzit, vendet dhe ngjarjet e përmendura në Bibël janë të vërteta dhe janë përshkruar me saktësi [25,000, jo më pak!]. Asnjë gjetje arkeologjike nuk e ka refuzuar ndonjëherë Biblën. Në fakt, përshkrimet në Bibël shpesh i kanë drejtuar arkeologët tek zbulime të mahnitshme. Gazetari jo i krishterë Jeffrey Sheler, autor i librit ‘A është Bibla e vërtetë?’, doli  në përfundimin: “Në mënyra të jashtëzakonshme, arkeologjia moderne po pohon thelbin historik të Dhjatës së Vjetër dhe të Dhjatës së Re, duke mbështetur pjesë kryesore të historive biblike thelbësore”.

Lindja e Jezusit, shërbesa, vdekja dhe ringjallja e Tij janë fakte historike të parefuzueshme. Jozefusit, midis historianëve judenj më të njohur, i atribuohet ky shkrim: ‘Tani, ishte rreth kësaj kohe, Jezusi, një njeri i mençur, nëse do të ishte e lejueshme ta quanim atë një njeri, sepse ai është një bërës i veprave të mrekullueshme – një mësues i njerëzve të tillë që e pranojnë të vërtetën me kënaqësi. Ai tërhoqi drejt vetes si shumë judenj e po ashtu edhe shumë paganë. Ai ishte Krishti; dhe kur Pilati, me sugjerimin e njerëzve kryesorë midis nesh, e dënoi atë në kryq, ata që e donin në fillim nuk e braktisën atë, sepse ai iu shfaq atyre sërish i gjallë ditën e tretë, siç i kishin parathënë edhe profetët hyjnorë këto dhe me dhjetra mijëra gjëra të tjera të mrekullueshme në lidhje me të; dhe fisi i të krishterëve, që u quajt kështu për shkak të tij, nuk janë zhdukur edhe sot e kësaj dite’.

Jezusi jo vetëm që jetoi, por Ai vdiq që ti të mund të kesh jetën e përjetshme. Pranoje Atë sot si Shpëtimtarin tënd.