Mirësia (2)
6. Maj E Enjte

‘Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik’ Mateu 25:21 KJV

Kur ti të qëndrosh tek froni i gjykimit të Krishtit, ti do të kesh një mundësi përfundimtare për të dëgjuar fjalën ‘i mirë’: ‘Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik’. Vëre, Ai nuk thotë shërbëtor që ke menduar mirë apo që ke pasur qëllime të mira, por të lumtë për ato që ke bërë! Ti do të shpërblehesh për ato që bën. Në atë ditë, Perëndia do i shumëzojë me zero veprimet e tua, jo mendimet apo qëllimet e tua. Mirësia duhet të jetë gjëja e fundit që duhet të mendosh kur të shkosh për të fjetur dhe e para që mendon kur je zgjuar. Bibla thotë: ‘Edhe fëmija me veprimet e tij tregon nëse ajo që bën është e pastër dhe e ndershme’ (Fjalët e Urta 20:11 NIV). Ti e di se si je përbrenda, por ajo që shohin të tjerët prej teje është nga jashtë.

Një drejtues i krishterë shkruan: ‘Të folurit është i lirë, nuk kushton. Pavarësisht se sa shumë ti deklaron se je një njeri i mirë, e vetmja masë matjeje publike janë veprimet e tua. Ti mendon se duke qenë i mirë, ti nuk po bën mirë aq shumë. Por mos e nënvlerëso kurrë fuqinë edhe të një personi për të ushtruar ndikim të jashtëzakonshëm thjesht duke bërë gjënë e duhur, në vendin e duhur dhe në kohën e duhur’.

Nënë Tereza gjithmonë i shmangej vëmendjes. Ajo e shihte veten si një shërbëtore, jo si një yll. Dëshira e saj më e madhe nuk ishte të ishte e famshme, por të ishte besnike. Si rezultat, ajo përfundoi duke prekur jetën e turmave edhe pse mendimi i saj i vetëm ishte të ndihmonte personin pasardhës të lënduar. Midis shkrimeve të saj të preferuara ishin këto fjalë që na u dhanë neve prej Krishtit: ‘Në të vërtetë po ju them: sa herë ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bëtë mua’ (Mateu 25:40 NIV). Prandaj sot, kërko të bësh mirë.