Hiqe barrën prej mendjes sate
23. Korrik E Premte

‘Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë!’ Mateu 11:30 MSG

 

Jezusi tha: ‘Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë!’ (v. 28-30 MSG). Vëre fjalët: ‘Unë do t’ju jap çlodhje’. Është mirë të dimë se nuk duhet të shqetësohemi për gjërat, të kuptojmë çdo gjë apo të mbartim barrat në jetën tonë. Në fakt, mund të jetë shumë rifreskuese të kuptojmë se ne nuk kemi nevojë që të dimë çdo gjë për çdo gjë! Ne duhet të rehatohemi duke thënë: ‘Unë nuk e di përgjigjen e kësaj gjendjeje të vështirë dhe unë nuk do të shqetësohem për të, sepse Perëndia e ka nën kontroll dhe unë i besoj Atij. Unë do të qetësohem në Të dhe do të jetoj në liri dhe çlirim’.

Kur ne rraskapitemi me meraqet e jetës – mundimet, puna dhe shqetësimet – ne kemi nevojë për një pushim mendor dhe emocional. Mendjet tona kanë nevojë që të pushojnë prej të menduarit mbi zgjidhjen e problemeve dhe emocionet tona kanë nevojë për pushim prej të qënurit i mërzitur. Shqetësimi na vjedh pushimin dhe të mirat e tij. Prandaj, herën tjetër kur ta gjesh veten të shqetësuar dhe në ankth, kujto se ti mund të jetosh ‘i lehtësuar dhe i çliruar’. Gjithçka që duhet të bësh është të pushosh në sigurinë e dashurisë, sigurimit dhe udhëheqjes së Perëndisë.

Nëse dikush të pyet se çfarë do të bësh për problemin tënd, thuaji që ti nuk je duke menduar për të për momentin. Nëse të pyet përse, thuaji që ia ke dorëzuar Perëndisë dhe se po i beson Atij që të veprojë në vendin tënd.