Ji zemërbutë (4)
18. Janar E Martë

‘Ai që dëgjon qortimin do të nderohet’ Fjalët e Urta 13:18 NIV,UK

Kur dikush të korrigjon, ju i mësueshëm jo i paarritshëm. ‘Çdo njeri të jetë i shpejtë në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemërim’ (Jakobi 1:19 PHPS). Nëse bën dy gjërat e para që thuhen në këtë varg, e treta do të ndodhë në mënyrë të natyrshme. Nëse je i shpejtë në të dëgjuar dhe i ngadaltë në të përgjigjur, ti do të jesh i ngadaltë në zemërimin tënd. ‘Ai që dëgjon qortimin do të nderohet’. Prandaj, përdori veshët e tu më shumë se sa gojën tënde dhe ji i gatshëm që të pranosh korrigjimin.

Njerëzit më të mençur kanë një qëndrim ‘më mëso mua’ dhe janë të gatshëm që të mësojnë prej të tjerëve. Ti mund të mësosh prej kujtdo, nëse e di se cila është pyetja e duhur për t’u bërë. Është e rëndësishme që ti të mos ndalosh kurrë së bëri pyetje, sepse në momentin që ti mbaron së mësuari në jetë, ti mbaron vetë! Mbaron plotësisht! Ji i mësueshëm, jo i paarritshëm. Bashkëshort, a mund të mësosh prej gruas tënde apo kjo gjë të kërcënon? Kur ajo bën një sugjerim, a mbrohesh ti? A e merr çdo koment si një kërcënim ndaj burrërisë tënde? Bashkëshorte, a mund të mësosh prej burrit tënd? Prind, a mund të mësosh prej fëmijës tënd?

Nëse do të përfundosh vetëm në jetë, mos i prano kurrë gabimet e tua, mos mëso kurrë prej askujt dhe mos lejo kurrë askënd që të të mësosjë ndonjë gjë. Sa kohë kanë kaluar që kur i ke pranuar gruas/burrit tënd: ‘Zemër, e kisha gabim; ishte faji im’? Disa njerëz nuk e kanë thënë këtë për vite me rradhë. Bibla thotë: ‘Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju’ (Jakobi 1:21 NIV). Fjala e përdorur këtu është ‘butësi’. Kur ti i afrohesh Fjalës së Perëndisë, ti duhet t’i afrohesh asaj me një sjellje të butë, përulëse, që thotë: ‘Zot, Unë jam i gatshëm që të më mësosh’.