Ti duhet ta dallosh të vërtetën nga gabimi
23. Nëntor E Martë

‘Këtë e ka bërë armiku’ Mateu 13:28 NLT

 

‘Ai u propozoi atyre një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiejve i ngjan një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet. Por, ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër nëpër grurë dhe iku. Kur më pas gruri u rrit dhe jepte fryt u duk edhe egjra. Dhe shërbëtorët e padronit të shtëpisë iu afruan atij dhe i thanë: ‘Zot, a nuk ke mbjellë farë të mirë në arën tënde? Vallë nga doli egjra?’. Dhe ai u tha atyre: ‘Këtë e ka bërë armiku’. Atëherë shërbëtorët i thanë: ‘A do ti të shkojmë e ta shkulim?’. Por ai tha: “Jo, kam frikë se, duke shkulur egjrën, bashkë me të, do të shkulni edhe grurin. I lini të rriten bashkë deri në të korra. Në kohën e korrjes unë do t'u them korrësve: Mblidhni më parë egjrën, lidheni në duaj për ta djegur; por grurin futeni në hambarin tim”’ (v. 24-30 NLT).

Këtu ka dy mësime të rëndësishëm.
1) Ti duhet ta njohësh aq mirë Fjalën e Perëndisë, saqë gabimi, pavarësisht se sa bindës mund të prezantohet, nuk do të të çojë në rrugë të  gabuar. Pali i paralajmëroi drejtuesit e kishës në Efes: ‘Edhe vetë midis jush do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura që të tërheqin pas vetes dishepujt. Prandaj rrini zgjuar, dhe mbani mend se për tre vjet me radhë, ditë e natë, nuk pushova kurrë të paralajmëroj secilin me lot’ (Veprat 20:30-31 NIV).

2) Ti duhet të qëndrosh frymërisht i zgjuar dhe alert. Vëre, farat që u mbollën atë natë nuk prodhuan një të korrë egjre që në moment. Dhe në atë pikë egjra nuk mund të shkulej. Mbase ti mendon se kjo nuk është ndonjë gjë e madhe. Mendo sërish! Një gradë jashtë kursit të lëvizjes mund të mos duket shumë e dëmshme. Por nëse qëndron gjatë në atë trajektore, nga ana frymërore, ti do të përfundosh larg prej asaj që Perëndia do që të jesh dhe të kuptosh se ‘këtë e ka bërë armiku’. Ndaj, cila është përgjigjia? ‘Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje’ (Veprat 2:42 NIV).