Ji zemërbutë (1)
15. Janar E Shtunë

‘Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë’ Filipianëve 4:5 GNT

Fjala greke e përdorur për zemërbutësinë do të thotë ‘forcë nën kontroll’. Ajo pasqyron një kalë të egër që është zbutur. Ajo nuk do të thotë të jesh i dobët.  Të dy njerëzit e vetëm në Bibël që u quajtën zemërbutë – Moisiu dhe Jezusi – ishin që të dy të fortë. Zemërbutësia frenon reagimet e tua. Ajo do të thotë të zgjedhësh reagimin tënd ndaj njerëzve në vend që thjesht të reagosh ndaj tyre. Gjatë ditëve të ardshme do të shohim se çfarë do të thotë të jesh zemërbutë.

Kur dikush të shërben, ji i sjellshëm, jo kërkues. Pali shkruan: ‘Mos mendojë secili për interesin e vet, por edhe atë të të tjerëve’ (Filipianëve 2:4 TLB). Si i trajton ata që të shërbejnë në restorant, ndihmësit administrativë, punonjësit, nëpunësit e bankës, policët dhe të tjerët që të shërbejnë? A je i vrazhdë dhe i vështirë? A je i ftohtë dhe aspak personal, sikur ata të ishin thjesht ‘pjesë e makinerisë’? A e kupton se edhe ata mund të jenë duke kaluar një ditë të vështirë apo mendon vetem për veten tënde? Mënyra e parë se si e zhvillon zemërbutësinë është të përpiqesh dhe t’i kuptosh njerëzit që të shërbejnë. Dhe vendi i parë ku duhet të jesh zemërbutë është shtëpia.

Bibla u thotë bashkëshorteve që të vishen me ‘një shpirt të butë’ (1 Pjetrit 3:4 TLB). Pjetri thjesht po thotë se zemërbutësia mund të jetë shumë më tërheqëse se sa rrobat apo bizhuteritë që ti zgjedh të vësh. Bashkëshortëve, Bibla u thotë: ‘Ju burra, gjithashtu, jetoni me gratë tuaja me urtësi’ (v. 7 PHPS). Nëse zakonisht je i pandjeshëm dhe i paduruar, ty do të të duhet të punosh shumë për këtë. Shkrimet thonë se ti duhet të jesh i kuptueshëm, jo kërkues ndaj jerëzve që të shërbejnë dhe njerëzve me të cilët ti jeton.