Refuzo të jetosh në frikë (1)
27. Maj E Shtunë

‘Frika ka të bëjë me mundimin’ 1 Gjonit 4:18 NKJV

Publicistja këshilluese Ann Landers merrte rreth dhjetë mijë letra çdo muaj. Kur ju kërkua që të emërtonte problemin më të zakonshëm në jetët e lexuesve të saj, ajo tha: ‘Frika! Njerëzit kanë frikë se mos humbasin shëndetin e tyre, pasurinë e tyre dhe njerëzit e tyre të dashur. Njerëzit kanë frikë nga vetë jeta’. Nëse e lejon, frika do të të kontrollojë. ‘Frika ka të bëjë me mundimin’ dhe derisa fuqia e frikës të thyhet, ajo do të të vazhdojë të të torturojë. Kur frika e sundon jetën tënde, ti nuk mund të shijosh asgjë që bën. Dhe sigurisht që nuk mund të shijosh as bekimet e Perëndisë.

Dr. Caroline Leaf thotë se frika nxit ‘më shumë se 1,400 reagime të njohura fizike dhe kimike dhe aktivizon më shumë se tridhjetë hormone dhe neurotransmetues të ndryshëm’. Ajo gjendet në rrënjën e gjithë stresit tonë. Kur frika shkakton një reagim stresi kronik në ne, ajo faktikisht ‘e marinon’ trupin tonë në kimikate që mund të jenë të dëmshëm në sasi të mëdha. Kjo, sigurisht, është tmerrësisht e pashëndetshme dhe kërcënuese ndaj mirëqënies sonë fizike. Frika e të mos qënurit i pranuar nga të tjerët mund të të bëjë që të zhvillosh një personalitet të rremë, duke e mbytur veten tënde të vërtetë dhe duke fshehur atë që Perëndia të ka bërë të jesh. Frika e dështimit do të të pengojë të provosh gjëra të reja apo për ta shtyrë veten që të bësh më shumë se sa ndjehesh rehat të bësh. Frika e të ardhmes mund të të shtyjë që të mos e shijosh jetën tënde.

Frika është një frymë dhe ajo nuk vjen nga Perëndia. ‘Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe të një mendjeje të shëndoshë’ (2 Timoteut 1:7 NKJV). Refuzoje frymën e frikës. Afroju fuqisë së Perëndisë, beso që Ai të do në mënyrë të pakushtëzuar dhe fillo të ushtrosh ‘mendjen e shëndoshë’ që Ai të ka dhënë. Sot, refuzo që të jetosh në frikë.