Qëndro në Fjalën e Perëndisë (1)
20. maj e hënë

“I fshiva shkeljet e tua si një re e dendur dhe mëkatet e tua si një mjegullinë” Isaia 44:22, NKJV

Kur e ke të vështirë të falësh veten. Ka vetëm një mëkat të pafalshëm në Bibël (shiko Luka 12:10). Dhe si besimtar, ti me shumë mundësi nuk e ke kryer, kështu që Perëndia do të të falë për çdo gjë tjetër. Megjithatë, kur Perëndia thotë se ai të fal dhe ti refuzon të falësh veten, është sikur të kërkosh të qëndrosh në burg pasi gjyqtari të ka pastruar dosjen dhe të ka lënë të lirë. Dhe akoma më keq, po kryen mëkatin e krenarisë.

Si ka mundësi? Sepse kur Perëndia të fal dhe ti nuk pranon të falësh veten, po vë mendimin tënd mbi të Tijin. Nëse e ke të vështirë të falësh veten, qëndro në Fjalën e Perëndisë: Unë, pikërisht unë, jam ai që për hir të vetvetes fshij shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua” (Isaia 43:25, NKJV). “I fshiva shkeljet e tua si një re e dendur, dhe mëkatet e tua si një mjegullinë; kthehu tek unë, sepse unë të kam çliruar" (Isaia 44:22, NKJV). “I pabesi le ta lërë rrugën e tij dhe njeriu i padrejtë mendimet e tij, dhe le të kthehet tek Zoti që të ketë dhembshuri për të, tek Perëndia ynë që fal bujarisht” (Isaia 16:63, NKJV). “Të të vijë turp dhe të mos hapësh gojën për shkak të konfuzionit tënd, kur të kem bërë shlyerjen e fajit për të gjitha ato që ke bërë”, thotë Zoti” (Ezekieli 16:63, NKJV). “Po t’i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi” (1 Gjonit 1:9, KJV). “Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus” (Romakëve 8:1, NKJV).

A je ti “në Krishtin Jezus”? Atëherë gëzohu, nuk ke nevojë të mundohesh më nën peshën e dënimit. Perëndia të ka falur plotësisht, kështu që fale veten dhe vazhdo të ecësh.